• LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon

© 2018 by AKBABA HUKUK Proudly created with Eternity

AİLE HUKUKU

Akbaba Hukuk Bürosu aile hukuku kapsamında, başta aile birliğinin sonlandırılması olmak üzere mal rejiminin belirlenmesi ve tasfiyesi, velayet haklarının kullandırılması, Yabancı Mahkeme kararlarının tenfizi, vasiyetname yazılması ve saklanması, miras tenkis ve tasfiyesinin yapılması, soy bağının kurulması,  aile konutuna ilişkin uyuşmazlıkların çözümü konularında danışmanlık ve vekillik hizmetleri vermektedir.