• LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon

© 2018 by AKBABA HUKUK Proudly created with Eternity

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

Akbaba Hukuk Bürosu, iş ve sosyal güvenlik hukuku kapsamında ticaret ve şahıs şirketi, vakıf ve dernek statüsündeki müvekkillerine hukuki riskleri önleyici ve çalışma hayatını düzenleyici  hizmetlerin yürütülmesinde destek verdiği gibi, işçi ve işverenlere ihtilaf sonrası uzlaşma, uyuşmazlığın yönetilmesi ve dava aşamalarında  da danışmanlık ve vekillik hizmetleri vermektedir.